Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1535 lượt thu
1197 lượt thu
868 lượt thu
767 lượt thu
631 lượt thu
550 lượt thu
545 lượt thu
501 lượt thu
293 lượt thu
266 lượt thu
264 lượt thu
263 lượt thu
254 lượt thu
228 lượt thu
218 lượt thu
198 lượt thu
164 lượt thu
  • Người sở hữu:
    namdawoco
  • Trị giá:2.21

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.21

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Nó và tôi - Trường Vũ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 975
Thời gian: 03/06/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording