Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16715 lượt thu
3763 lượt thu
1581 lượt thu
844 lượt thu
492 lượt thu
311 lượt thu
226 lượt thu
190 lượt thu
158 lượt thu
154 lượt thu
87 lượt thu
67 lượt thu
64 lượt thu
45 lượt thu
39 lượt thu
39 lượt thu
4 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,607.44

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Nếu lúc trước em đừng tới - Quang Vinh
Uploader: bachlong_1010
Lượt thu: 2989
Thời gian: 12/05/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording