Chức năng đăng nhập đang được update. BQT rất xin lỗi vì sự cố này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ sau khi sự cố được khắc phục.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)._h264.mp4'),('37105','9829','0','Tv Theme','A Different World','','/US_UK/New/2009_A_Different_World_-_Tv_Theme.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Different World','/US_UK/New/2009_A_Different_World_-_Tv_Theme_h264.mp4'),('37106','1468','0','Aaron Tippin','A Door','','/US_UK/New/2009_A_Door_-_Aaron_Tippin.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Door','/US_UK/New/2009_A_Door_-_Aaron_Tippin_h264.mp4'),('37107','10521','0','Smithereens','A Girl Like You','','/US_UK/New/2009_A_Girl_Like_You_-_Smithereens_.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'0','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Girl Like You','/US_UK/New/2009_A_Girl_Like_You_-_Smithereens__h264.mp4'),('37108','4172','0','Mickey Gilley','A Headache Tomorrow Or A Heartache Tonight','','/US_UK/New/2009_A_Headache_Tomorrow_Or_A_Heartache_Tonight_-_Mickey_Gilley.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Headache Tomorrow Or A Heartache Tonight','/US_UK/New/2009_A_Headache_Tomorrow_Or_A_Heartache_Tonight_-_Mickey_Gilley_h264.mp4'),('37109','1133','0','Alan Jackson','A House With No Curtains','','/US_UK/New/2009_A_House_With_No_Curtains_-_Alan_Jackson.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'0','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A House With No Curtains','

Thông tin chi tiết

A better day - JTL
Uploader: UnitLee
Lượt thu: 66
Thời gian: 07/05/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording