Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)._h264.mp4'),('37105','9829','0','Tv Theme','A Different World','','/US_UK/New/2009_A_Different_World_-_Tv_Theme.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Different World','/US_UK/New/2009_A_Different_World_-_Tv_Theme_h264.mp4'),('37106','1468','0','Aaron Tippin','A Door','','/US_UK/New/2009_A_Door_-_Aaron_Tippin.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Door','/US_UK/New/2009_A_Door_-_Aaron_Tippin_h264.mp4'),('37107','10521','0','Smithereens','A Girl Like You','','/US_UK/New/2009_A_Girl_Like_You_-_Smithereens_.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'0','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Girl Like You','/US_UK/New/2009_A_Girl_Like_You_-_Smithereens__h264.mp4'),('37108','4172','0','Mickey Gilley','A Headache Tomorrow Or A Heartache Tonight','','/US_UK/New/2009_A_Headache_Tomorrow_Or_A_Heartache_Tonight_-_Mickey_Gilley.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A Headache Tomorrow Or A Heartache Tonight','/US_UK/New/2009_A_Headache_Tomorrow_Or_A_Heartache_Tonight_-_Mickey_Gilley_h264.mp4'),('37109','1133','0','Alan Jackson','A House With No Curtains','','/US_UK/New/2009_A_House_With_No_Curtains_-_Alan_Jackson.swf','2009-03-11 00:00:00',NULL,'0','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','A House With No Curtains','

  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

A better day - JTL
Uploader: UnitLee
Lượt thu: 66
Thời gian: 07/05/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording