Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3091 lượt thu
721 lượt thu
574 lượt thu
458 lượt thu
380 lượt thu
342 lượt thu
277 lượt thu
196 lượt thu
174 lượt thu
137 lượt thu
94 lượt thu
72 lượt thu
23 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
15 lượt thu
11 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,322.84

Tài khoản: 102.01

Thông tin chi tiết

Khổ tâm - Hạ Vy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 338
Thời gian: 10/04/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording