Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3085 lượt thu
716 lượt thu
458 lượt thu
377 lượt thu
339 lượt thu
335 lượt thu
274 lượt thu
190 lượt thu
169 lượt thu
136 lượt thu
94 lượt thu
71 lượt thu
23 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
15 lượt thu
11 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,272.85

Tài khoản: 2.65

Thông tin chi tiết

Khi không - Hạ Vy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 571
Thời gian: 10/04/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording