Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.
  • Người sở hữu:
    cafe2nite
  • Trị giá:2.32

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 425.65

Tài khoản: 21.86

Thông tin chi tiết

Hát cho một dòng sông - Lâm Hùng
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 333
Thời gian: 10/04/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording