Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3342 lượt thu
2502 lượt thu
2170 lượt thu
1421 lượt thu
663 lượt thu
624 lượt thu
566 lượt thu
172 lượt thu
74 lượt thu
63 lượt thu
53 lượt thu
34 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 147.77

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Vẫn nhớ 1 - Tuấn Hưng
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3359
Thời gian: 22/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording