Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16435 lượt thu
4488 lượt thu
2077 lượt thu
1705 lượt thu
1638 lượt thu
1518 lượt thu
1341 lượt thu
625 lượt thu
587 lượt thu
478 lượt thu
384 lượt thu
379 lượt thu
344 lượt thu
312 lượt thu
283 lượt thu
254 lượt thu
238 lượt thu
187 lượt thu
132 lượt thu
117 lượt thu
107 lượt thu
75 lượt thu
59 lượt thu
52 lượt thu
48 lượt thu
  • Người sở hữu:
    PH840424
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Trái tim không ngủ yên - Lam Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 889
Thời gian: 22/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording