Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4987 lượt thu
3216 lượt thu
2137 lượt thu
1736 lượt thu
855 lượt thu
635 lượt thu
590 lượt thu
356 lượt thu
303 lượt thu
293 lượt thu
162 lượt thu
104 lượt thu
61 lượt thu
57 lượt thu
24 lượt thu
12 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 6.30

Tài khoản: 1.60

Thông tin chi tiết

Tình và đời - Jimmi Nguyễn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 471
Thời gian: 22/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording