Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

913 lượt thu
763 lượt thu
611 lượt thu
474 lượt thu
436 lượt thu
420 lượt thu
356 lượt thu
282 lượt thu
244 lượt thu
238 lượt thu
202 lượt thu
158 lượt thu
152 lượt thu
122 lượt thu
114 lượt thu
110 lượt thu
106 lượt thu
89 lượt thu
78 lượt thu
77 lượt thu
66 lượt thu
61 lượt thu
59 lượt thu
53 lượt thu
40 lượt thu
39 lượt thu
35 lượt thu
34 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,375.10

Tài khoản: 101.09

Thông tin chi tiết

Vọng gác đêm sương - Chế Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 358
Thời gian: 11/03/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |