Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1822 lượt thu
921 lượt thu
881 lượt thu
546 lượt thu
274 lượt thu
250 lượt thu
239 lượt thu
125 lượt thu
122 lượt thu
96 lượt thu
93 lượt thu
93 lượt thu
89 lượt thu
84 lượt thu
76 lượt thu
66 lượt thu
51 lượt thu
46 lượt thu
29 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,490.72

Tài khoản: 22.53

Thông tin chi tiết

Sao anh ra đi - Minh Tuyết
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2013
Thời gian: 29/02/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording