Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1176 lượt thu
967 lượt thu
861 lượt thu
761 lượt thu
626 lượt thu
546 lượt thu
542 lượt thu
494 lượt thu
290 lượt thu
264 lượt thu
259 lượt thu
257 lượt thu
247 lượt thu
225 lượt thu
217 lượt thu
191 lượt thu
  • Người sở hữu:
    vcuong912
  • Trị giá:3.15

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 455.46

Tài khoản: 3.48

Thông tin chi tiết

24 giờ phép - Trường Vũ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1495
Thời gian: 29/02/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording