Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4569 lượt thu
771 lượt thu
766 lượt thu
585 lượt thu
533 lượt thu
489 lượt thu
476 lượt thu
339 lượt thu
287 lượt thu
234 lượt thu
185 lượt thu
182 lượt thu
177 lượt thu
165 lượt thu
149 lượt thu
59 lượt thu
58 lượt thu
29 lượt thu
27 lượt thu
26 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 124.28

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Tình em biển rộng sông dài - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 511
Thời gian: 20/02/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording