Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4581 lượt thu
771 lượt thu
769 lượt thu
585 lượt thu
533 lượt thu
490 lượt thu
479 lượt thu
339 lượt thu
289 lượt thu
234 lượt thu
187 lượt thu
181 lượt thu
184 lượt thu
166 lượt thu
154 lượt thu
59 lượt thu
58 lượt thu
29 lượt thu
27 lượt thu
26 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Thành phố sau lưng - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 257
Thời gian: 20/02/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording