Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1241 lượt thu
508 lượt thu
497 lượt thu
437 lượt thu
272 lượt thu
270 lượt thu
195 lượt thu
184 lượt thu
179 lượt thu
166 lượt thu
141 lượt thu
140 lượt thu
126 lượt thu
117 lượt thu
91 lượt thu
72 lượt thu
64 lượt thu
56 lượt thu
54 lượt thu
52 lượt thu
36 lượt thu
29 lượt thu
23 lượt thu
17 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 36.20

Tài khoản: 2.61

Thông tin chi tiết

Ngày đó xa rồi - Tuấn Vũ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 265
Thời gian: 20/02/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording