Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

6089 lượt thu
2220 lượt thu
1308 lượt thu
1119 lượt thu
1020 lượt thu
379 lượt thu
333 lượt thu
269 lượt thu
203 lượt thu
190 lượt thu
144 lượt thu
143 lượt thu
136 lượt thu
116 lượt thu
115 lượt thu
94 lượt thu
71 lượt thu
67 lượt thu
46 lượt thu
36 lượt thu
35 lượt thu
30 lượt thu
24 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,607.44

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

From The Bottom Of My Broken Heart - Britney Spears
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1522
Thời gian: 22/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording