Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

6133 lượt thu
2232 lượt thu
1313 lượt thu
1126 lượt thu
1025 lượt thu
381 lượt thu
334 lượt thu
270 lượt thu
205 lượt thu
190 lượt thu
149 lượt thu
143 lượt thu
138 lượt thu
116 lượt thu
115 lượt thu
94 lượt thu
71 lượt thu
68 lượt thu
46 lượt thu
36 lượt thu
35 lượt thu
30 lượt thu
24 lượt thu
17 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,453.44

Tài khoản: 61.69

Thông tin chi tiết

From The Bottom Of My Broken Heart - Britney Spears
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1526
Thời gian: 22/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording