Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3937 lượt thu
2872 lượt thu
1469 lượt thu
1466 lượt thu
1315 lượt thu
1224 lượt thu
857 lượt thu
815 lượt thu
571 lượt thu
487 lượt thu
438 lượt thu
273 lượt thu
265 lượt thu
260 lượt thu
222 lượt thu
159 lượt thu
143 lượt thu
120 lượt thu
45 lượt thu
32 lượt thu
15 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
  • Người sở hữu:
    vcuong912
  • Trị giá:2.10

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 453.36

Tài khoản: 5.69

Thông tin chi tiết

Lòng mẹ 2 - Ngọc Sơn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 534
Thời gian: 11/02/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording