Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24597 lượt thu
21857 lượt thu
9711 lượt thu
8138 lượt thu
6570 lượt thu
3899 lượt thu
3532 lượt thu
2847 lượt thu
2777 lượt thu
2119 lượt thu
2013 lượt thu
2008 lượt thu
1810 lượt thu
1702 lượt thu
1635 lượt thu
1467 lượt thu
1302 lượt thu
922 lượt thu
736 lượt thu
539 lượt thu
494 lượt thu
482 lượt thu
465 lượt thu
432 lượt thu
397 lượt thu
328 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
50 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,609.76

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Cây đàn sinh viên - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1457
Thời gian: 21/09/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording