méo méo méo Trả lời

Quà tặng

beoukhoaitay tặng Beoukhoaitay
28-07-2010 11:44:59
beoukhoaitay tặng Beoukhoaitay
28-07-2010 11:44:47
beoukhoaitay tặng baggio318
21-09-2009 16:01:00
beoukhoaitay tặng Kittitmit
21-09-2009 15:59:45
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:34:46
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:34:28
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:34:22
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:34:15
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:34:11
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:34:04
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:41
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:35
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:32
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:29
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:23
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:18
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:17
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:17
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:15
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:10
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:09
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:08
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:08
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:33:06
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:57
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:56
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:56
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:53
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:45
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:44
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:37
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:36
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:35
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:28
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:19
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:18
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:12
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:07
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:32:02
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:57
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:54
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:50
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:40
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:29
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:13
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:13
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:08
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:03
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:02
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:31:00
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:30:48
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:30:48
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:30:38
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:30:37
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:30:35
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:30:26
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:46
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:43
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:41
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:31
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:22
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:16
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:13
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:29:10
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:58
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:51
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:36
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:29
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:17
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:13
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:28:04
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:27:59
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:27:58
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:27:55
FrostWolf tặng andromeda, fontys, camelia2812, escquit123, Blacksnow
26-03-2009 23:27:37
beoukhoaitay tặng chipchick87
22-12-2008 15:05:41
tuMin2911 tặng daudua
19-10-2008 22:56:03
nguyennhi91 tặng iCyTonEz
07-06-2008 13:03:58
aurora tặng Hoa_Tuyet
10-01-2008 17:26:14
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: aurora

85 vote sao - 2243 lượt nghe
Thời gian: 07/12/2007 14:24:32
 
 Tặng em Hoa_Tuyet ^^ 

Mới nhất của aurora

Hay nhất của aurora

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording