Quà tặng

sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:24
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:24
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:24
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:24
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:24
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:24
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:23
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:23
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:23
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:23
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:23
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:23
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:22
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:21
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:21
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:20
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:19
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:19
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:19
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:19
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:19
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:18
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:18
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:18
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:18
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:15
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:15
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:15
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:15
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:14
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:14
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:14
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:14
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:14
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:14
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:13
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:13
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:13
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:13
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:13
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:12
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:12
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:12
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:12
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:12
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:11
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:10
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:09
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:09
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:09
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:09
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:08
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:06
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:06
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:06
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:06
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:06
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:05
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:04
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:04
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:04
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:04
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:03
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:03
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:02
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:37:02
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:57
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:57
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:56
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:55
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:55
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:52
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:51
sakutara tặng sadness_mkt
14-09-2009 12:36:48
sadness_mkt tặng nhatnguyen9697
15-08-2009 07:34:33
sadness_mkt tặng zjn_manum94
14-08-2009 13:02:48
s_my81 tặng sadness_mkt
11-08-2009 09:09:15
sadness_mkt tặng vespa0411
09-08-2009 16:25:32
Thuylinh_Cacaner_9x tặng sadness_mkt
05-08-2009 16:52:44
sadness_mkt tặng ky0_kute
26-07-2009 07:20:39
sadness_mkt tặng penhonho
25-07-2009 20:09:39
sadness_mkt tặng bullshit01
24-07-2009 08:48:02
sadness_mkt tặng AnhdEll, bulshit
24-07-2009 08:37:24
lo_lem_bat_hanh tặng sadness_mkt
20-07-2009 14:36:52
sadness_mkt tặng ThangViLa
16-07-2009 21:45:12
sadness_mkt tặng nakamura
16-07-2009 21:34:00
sadness_mkt tặng trang_coi
16-07-2009 17:48:11
sadness_mkt tặng candysweet
16-07-2009 13:16:27
sadness_mkt tặng ntsasng
16-07-2009 10:11:45
sadness_mkt tặng sep12b
15-07-2009 13:29:43
sadness_mkt tặng xinggai5885
15-07-2009 08:25:20
sadness_mkt tặng onlynel
15-07-2009 08:21:00
sadness_mkt tặng youtome
13-07-2009 23:12:59
sadness_mkt tặng dexjnk2612
13-07-2009 13:24:28
sadness_mkt tặng duc2508
13-07-2009 12:58:19
sadness_mkt tặng kutej3boy9x
13-07-2009 09:05:09
sadness_mkt tặng PhuongDT
13-07-2009 08:43:44
sadness_mkt tặng ilrobin
13-07-2009 08:43:32
sadness_mkt tặng tranphat_prud
13-07-2009 08:43:00
sadness_mkt tặng ChanhLeo_o
13-07-2009 08:42:23
sadness_mkt tặng nhokkeomut_0201
13-07-2009 08:41:52
sadness_mkt tặng nhannhan
13-07-2009 08:41:26
sadness_mkt tặng pizaiu
13-07-2009 08:40:37
sadness_mkt tặng nhv1992vv
13-07-2009 08:34:58
sadness_mkt tặng POLICE_HOTBOY
13-07-2009 08:34:34
sadness_mkt tặng karen_n
13-07-2009 08:34:15
sadness_mkt tặng Ray_aloha
13-07-2009 08:33:57
sadness_mkt tặng bun_shino
13-07-2009 08:33:18
sadness_mkt tặng ZickZun
13-07-2009 08:23:12
sadness_mkt tặng chipskute
13-07-2009 08:22:51
sadness_mkt tặng don_nguyen
13-07-2009 08:22:26
sadness_mkt tặng Nong_dan
13-07-2009 08:21:59
sadness_mkt tặng ngoisaomuadong
13-07-2009 08:21:22
sadness_mkt tặng Ga_ngox_93
13-07-2009 08:20:48
sadness_mkt tặng pkien
13-07-2009 08:20:22
sadness_mkt tặng n_quynh
13-07-2009 08:19:57
sadness_mkt tặng tranquoc_dung1987
13-07-2009 08:19:14
sadness_mkt tặng qvat321
13-07-2009 08:18:32
sadness_mkt tặng neuhettienthiyeuanh
13-07-2009 08:17:55
sadness_mkt tặng xd_pro
13-07-2009 08:17:41
sadness_mkt tặng tragvtk123
13-07-2009 08:17:26
sadness_mkt tặng myly_lily
13-07-2009 08:16:32
sadness_mkt tặng mqh2009
13-07-2009 08:16:01
sadness_mkt tặng lucifer_T
13-07-2009 08:15:08
sadness_mkt tặng giadinhhamchoi
13-07-2009 08:14:37
sadness_mkt tặng Levill
13-07-2009 08:14:07
sadness_mkt tặng ruandaxia
13-07-2009 08:13:52
sadness_mkt tặng huyen_babydoll
13-07-2009 08:12:37
sadness_mkt tặng mikan_1996
13-07-2009 08:12:24
sadness_mkt tặng a0_a0
13-07-2009 08:11:07
sadness_mkt tặng kimphuonghp1104
13-07-2009 08:10:45
sadness_mkt tặng JOHNHUYNH_07
13-07-2009 08:10:20
sadness_mkt tặng nguoivienchinh
13-07-2009 08:07:55
sadness_mkt tặng cuongvboy
13-07-2009 08:06:09
sadness_mkt tặng chip_dale
13-07-2009 08:03:25
sadness_mkt tặng BlueoceanHp
13-07-2009 08:03:06
sadness_mkt tặng badboya7
13-07-2009 08:01:41
sadness_mkt tặng guitar_and_you
13-07-2009 08:00:02
sadness_mkt tặng ste_lavin
13-07-2009 07:59:03
sadness_mkt tặng Samton
13-07-2009 07:58:46
sadness_mkt tặng h4_kUn
13-07-2009 07:58:32
sadness_mkt tặng lamb0mn01
13-07-2009 07:58:05
sadness_mkt tặng chipbi89
13-07-2009 07:57:12
sadness_mkt tặng condecodon
13-07-2009 07:56:56
sadness_mkt tặng cute_cal
13-07-2009 07:56:36
sadness_mkt tặng nhungeli
13-07-2009 07:56:11
sadness_mkt tặng vote_for_me
13-07-2009 07:55:54
sadness_mkt tặng vespa04111987
13-07-2009 07:55:30
sadness_mkt tặng khauhip_xinhtuoi
13-07-2009 07:53:45
sadness_mkt tặng brandyyuan
13-07-2009 07:53:30
sadness_mkt tặng iloveyou0209
13-07-2009 07:53:13
sadness_mkt tặng tranthuan39
13-07-2009 07:52:47
sadness_mkt tặng vinhsaker_hp
13-07-2009 07:52:22
sadness_mkt tặng amico1426
13-07-2009 07:51:48
sadness_mkt tặng haiboss
13-07-2009 07:51:18
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: mrmusic

1 vote sao - 428 lượt nghe
Thời gian: 31/01/2008 21:23:30
 
 Vừa mưa và lạnh quất bài này cho hợp cảnh ... 

Mới nhất của mrmusic

Hay nhất của mrmusic

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording