SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: baby_ken

0 vote sao - 61 lượt nghe
Thời gian: 26/05/2008 13:09:28
 
 đà tIn vÀ ... đà cHờ...đỂ bÂy gIờ tHấT vỌnG...kỶ nIệM hOeN mỜ...nƯớC mẮt hOeN mI...tÌnH đI...nGưỜi lẶnG ...:::...cÒn yÊu kHôNg hAy hẾt ?tÌnH đà cHếT hAy cÒn ?lỐi mÒn ... tÌnH lẠnH,cÔ qUạNh rIêNg aI.bIếT lÀ sAi ... lÀ tRáI.lÀ âN áI vÔ tÌnH...lÀ nHữNg lÚc gIậT mÌnH,mẮt nHìN ... lÒnG cÂm lẶnG...rA đI tHì kHôNg đẶnG...nÍu kÉo chỈ tHêM bUồN...nHưNg cŨnG cHẳNg tHể bUôNg...tAy cẦm tAy ... tÌnH lẠnH...  

Mới nhất của baby_ken

Hay nhất của baby_ken

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording