Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me Trả lời

Quà tặng

hoangtee tặng thanh_long, Mr_8_lonely, Dragon_asia, Comehere, cold214
30-05-2009 00:56:37
hoangtee tặng thanh_long, Mr_8_lonely, Dragon_asia, Comehere, cold214
30-05-2009 00:56:33
hoangtee tặng thanh_long, Mr_8_lonely, Dragon_asia, Comehere, cold214
30-05-2009 00:56:30
hoangtee tặng thanh_long, Mr_8_lonely, Dragon_asia, Comehere, cold214
30-05-2009 00:56:27
hoangtee tặng thanh_long, Mr_8_lonely, Dragon_asia, Comehere, cold214
30-05-2009 00:56:22
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:56:18
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:56:03
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:59
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:56
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:53
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:41
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:36
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:33
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:30
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:27
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:13
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:10
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:06
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:55:02
hoangtee tặng thanhdong_pro_pro, tungband90, fihungtran, kubi267, Mr_BaoCong
30-05-2009 00:54:59
hoangtee tặng duykhanh1102, leedonghoi, Maxilaboom, kangta_k9, Ashutaka
30-05-2009 00:54:45
hoangtee tặng duykhanh1102, leedonghoi, Maxilaboom, kangta_k9, Ashutaka
30-05-2009 00:54:38
hoangtee tặng duykhanh1102, leedonghoi, Maxilaboom, kangta_k9, Ashutaka
30-05-2009 00:54:31
hoangtee tặng duykhanh1102, leedonghoi, Maxilaboom, kangta_k9, Ashutaka
30-05-2009 00:54:28
hoangtee tặng duykhanh1102, leedonghoi, Maxilaboom, kangta_k9, Ashutaka
30-05-2009 00:54:24
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:54:14
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:54:08
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:54:04
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:59
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:43
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:40
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:36
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:32
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:29
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:25
hoangtee tặng loicuagio84, PHUOCTHANG, Lee_Jul, langtusannhac, DJperfect
30-05-2009 00:53:21
hoangtee tặng newsboy, octieu_pily, linhvidai, Bumatite, daisytvn
30-05-2009 00:53:05
hoangtee tặng newsboy, octieu_pily, linhvidai, Bumatite, daisytvn
30-05-2009 00:53:01
hoangtee tặng newsboy, octieu_pily, linhvidai, Bumatite, daisytvn
30-05-2009 00:52:57
hoangtee tặng newsboy, octieu_pily, linhvidai, Bumatite, daisytvn
30-05-2009 00:52:54
hoangtee tặng newsboy, octieu_pily, linhvidai, Bumatite, daisytvn
30-05-2009 00:52:47
hoangtee tặng lonely_boy, REYBBOY, tranthai, rain27, Nightmare_Return
30-05-2009 00:52:15
hoangtee tặng lonely_boy, REYBBOY, tranthai, rain27, Nightmare_Return
30-05-2009 00:52:12
hoangtee tặng lonely_boy, REYBBOY, tranthai, rain27, Nightmare_Return
30-05-2009 00:52:08
hoangtee tặng lonely_boy, REYBBOY, tranthai, rain27, Nightmare_Return
30-05-2009 00:52:05
hoangtee tặng lonely_boy, REYBBOY, tranthai, rain27, Nightmare_Return
30-05-2009 00:52:02
hoangtee tặng lonely_boy, REYBBOY, tranthai, rain27, Nightmare_Return
30-05-2009 00:51:58
hoangtee tặng anhchiyeuminhem, mR_mAd87, thanh_tony, Duy_Minh, TheSun_Quocnhat
30-05-2009 00:51:33
hoangtee tặng anhchiyeuminhem, mR_mAd87, thanh_tony, Duy_Minh, TheSun_Quocnhat
30-05-2009 00:51:29
hoangtee tặng anhchiyeuminhem, mR_mAd87, thanh_tony, Duy_Minh, TheSun_Quocnhat
30-05-2009 00:51:25
hoangtee tặng anhchiyeuminhem, mR_mAd87, thanh_tony, Duy_Minh, TheSun_Quocnhat
30-05-2009 00:51:22
hoangtee tặng anhchiyeuminhem, mR_mAd87, thanh_tony, Duy_Minh, TheSun_Quocnhat
30-05-2009 00:51:18
hoangtee tặng anhchiyeuminhem, mR_mAd87, thanh_tony, Duy_Minh, TheSun_Quocnhat
30-05-2009 00:51:14
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:51:10
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:57
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:54
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:50
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:46
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:31
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:26
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:22
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:19
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:15
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:50:03
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:49:58
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:49:54
hoangtee tặng kitty282, hoavokhuyet85hp, ketuhanh, thanh_long, phan_phan
30-05-2009 00:49:50
huyencun tặng lichking
10-04-2009 01:21:24
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: noscrubs008

5 vote sao - 601 lượt nghe
Thời gian: 30/12/2007 17:47:14
 

Mới nhất của noscrubs008

Hay nhất của noscrubs008

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording