ninjacat

  • Tên : Nin
  • Nữ, 26 tuổi
  • Phone : 89
  • Địa chỉ : 47
Cấp độ: Chaien
Điểm số
45
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Cậu biết Äó, chúng ta cách nhau má»t khoảng cách Äá»a lí mà bây giá» tá» không thá» nào hình dung Äược. nếu là thá»i gian trÆ°á»c, tá» còn có thá» nói vá»i cậu rằng “Alo, tá» nghe”, hay  “Äại bàng nghe Äây, chim sẽ Äâu?”, rá»i cÆ°á»i vá»i nhau. Cậu không thấy tá» cÆ°á»i,...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording