ni_ny91

  • Tên : gk
  • Nữ, 27 tuổi
  • Địa chỉ : sg
Cấp độ: Mic Bạc
Điểm số
5420
Tải khoản
0.00
Lượt xem
815

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Cảm thấy tình hình vá» viá»c off SN nhà mình càng ngày càng cÄng thẳng, nay lục nhi xin Äc soạn lại bản Gia quy- dÆ°á»i sá»± chấp thuận của Äại bá mẫu - hy vá»ng sẽ cải thiá»n bá»t Äc phần nào tình hình hiá»n nay =)) Theo quan sát của lục nhi từ Äầu diá»n biến Äến bi h, lục nhi nhận ra Äc mấu chá»t vấn Äá»...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording