nguyenvinh020974

  • Tên : Muốn khóc qúa mà đời KG cho khóc :(
  • Nam, 44 tuổi
  • Phone : 19001091
  • Địa chỉ : Đi đến ngã 4 thi chạy thẳng, đến ngã 3 thì dừng lai, nhìn thấy nhà nóc chổng
Cấp độ: Mic Vàng
Điểm số
40315
Tải khoản
0.00
Lượt xem
3810

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

Mai xa em biêÌn chiêÌu nay cuá»n soÌng Anh Âm thâÌm nghe biêÌn haÌt vêÌ ta VaÌ seÌ nhÆ¡Ì lâÌn ÄâÌu tiên Äón nhận TÆ°Ì khi nào em ÄaÌ ÄêÌn trong anh.

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording