Post lên FaceBook
Mô tả bài hát:
Url 1: Url 4: Url 7:
Url 2: Url 5: Url 8:
Url 3: Url 6: Url 9:
Avatar: ( Định dạng JPG, JPEG, GIF, PNG và kích thước < 200KB )

1. Chọn player nhúng

Lời nhắn âm nhạc
Cảm xúc âm nhạc
Player không kèm slide
Player kèm slide

2. Xem thử

Nhúng lên blog

2. Xem thử

Cỡ bé
Cỡ to

Nhúng lên blog

2. Tùy chọn

Tự động play
  * Độ dài lời nhắn không quá 80 ký tự.

3. Xem thử

Nội dung tin nhắn

Nhúng lên blog

2. Tùy chọn

Tự động play
 • Buồn
 • Bye bye
 • Chúc mừng
 • Kích động
 • Làm quen
 • Lãng đãng
 • Nhí nhảnh cá cảnh
 • Show hàng
 • Tức giận
 • Vui
 • Xin lỗi
 • Yêu

3. Xem thử

Nhúng lên blog

Bình luận & Đánh giá

 

duyenhongvn viết lúc 2012-09-04 14:02:04

  Giọng hát của conhay lắm
identify
 

duyenhongvn viết lúc 2012-09-04 14:01:19

  Sao con không hát đi ?
identify
 

duyenhongvn viết lúc 2012-09-04 14:00:10

  Hay lắm mà hát rùi hjhjhj
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:51

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:50

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:38

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:38

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:37

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:36

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:34

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:34

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:32

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:32

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:30

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify
 

thanhtu2010 viết lúc 2012-04-03 15:37:30

  hay tuyệt vời. chúc mừng
identify

Thông tin chi tiết

MP3 Mới nhất của hoa_champa1

MP3 Hay nhất của hoa_champa1

Liên quan

SanNhac.com on Facebook
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording