Post lên FaceBook
Mô tả bài hát:
Url 1: Url 4: Url 7:
Url 2: Url 5: Url 8:
Url 3: Url 6: Url 9:
Avatar: ( Định dạng JPG, JPEG, GIF, PNG và kích thước < 200KB )

1. Chọn player nhúng

Lời nhắn âm nhạc
Cảm xúc âm nhạc
Player không kèm slide
Player kèm slide

2. Xem thử

Nhúng lên blog

2. Xem thử

Cỡ bé
Cỡ to

Nhúng lên blog

2. Tùy chọn

Tự động play
  * Độ dài lời nhắn không quá 80 ký tự.

3. Xem thử

Nội dung tin nhắn

Nhúng lên blog

2. Tùy chọn

Tự động play
 • Buồn
 • Bye bye
 • Chúc mừng
 • Kích động
 • Làm quen
 • Lãng đãng
 • Nhí nhảnh cá cảnh
 • Show hàng
 • Tức giận
 • Vui
 • Xin lỗi
 • Yêu

3. Xem thử

Nhúng lên blog

Bình luận & Đánh giá

 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:50:29

 
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:50:18

 
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:50:11

 
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:49:58

 
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:49:55

 
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:49:52

 
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:49:28

  tam trang dang iu co khac
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:49:09

  nghe tam cham wa ta
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:48:31

  bài nay hay ne minh cung thik
identify
 

z_meo_ngoc_z viết lúc 2010-04-13 15:48:13

  bai gi vay ta
identify
 

z_vapcucda_z viết lúc 2010-04-13 13:26:11

 
identify
 

z_ngaydeptuoi_z viết lúc 2010-04-13 13:22:40

  Lam thân gái..dĩ nhiên thiệt thoi....
identify
 

z_ngaydeptuoi_z viết lúc 2010-04-13 13:22:22

  Đang thất tinh ma..hát nhập tâm quá...
identify
 

z_ngaydeptuoi_z viết lúc 2010-04-13 13:21:59

  Hát bai nay có khóc hem em.........
identify
 

z_ngaydeptuoi_z viết lúc 2010-04-13 13:21:44

  Nhưng khi ng ta đã quên lơi..đem tinh zang zẽ đi rôi..minh ko hơn chi cánh beo troi...
identify

Thông tin chi tiết

MP3 Mới nhất của z_vapcucda_z

MP3 Hay nhất của z_vapcucda_z

Liên quan

SanNhac.com on Facebook
Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording