miu1612

  • Tên : ...
  • Nữ, 2019 tuổi
Cấp độ: Chaien
Điểm số
605
Tải khoản
0.00
Lượt xem
2864

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Bài viết không tiêu Äá», không biết bắt Äầu ra sao, kết thúc thế nào, cÅ©ng không biết nói Äiá»
u gì. Cảm xúc len lá»i, ngập ngừng. Ná»­a nÄm, vui có, buá»n có. Tất cả ùa vá» trong tiá»m thức, mỠảo, hÆ¡i men quanh quẩn, lan khói trắng vẩn vÆ¡. Má»t má»i, nằm vật vã, có...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording