min_tute

  • Tên : ....
  • Nữ, 6 tuổi
  • Địa chỉ : ...
Cấp độ: Chaien
Điểm số
80
Tải khoản
0.00
Lượt xem
700

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Những ná»i buá»n nhÆ° gió nhÆ° mây.Nó Äang á» Äây nhÆ°ng rá»i cÅ©ng có ngày tan biến hết Ngày hôm qua anh nói dá»i em..Và em nói dá»i anh.. ....Äàn ông rá»i lại Äàn bà.... Quanh Äi quẩn lại cÅ©ng là "lừa" nhau.. Äáng ra em kô nên tìm thấy anh ! Em và anh, má»i ngÆ°á»i Äá»u có má»t...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

2 ngày nữa (20/11) là sinh nhật của bi_tute(26)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording