min_tute

  • Tên : ....
  • Nữ, 7 tuổi
  • Địa chỉ : ...
Cấp độ: Chaien
Điểm số
80
Tải khoản
0.00
Lượt xem
700

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Những ná»i buá»n nhÆ° gió nhÆ° mây.Nó Äang á» Äây nhÆ°ng rá»i cÅ©ng có ngày tan biến hết Ngày hôm qua anh nói dá»i em..Và em nói dá»i anh.. ....Äàn ông rá»i lại Äàn bà.... Quanh Äi quẩn lại cÅ©ng là "lừa" nhau.. Äáng ra em kô nên tìm thấy anh ! Em và anh, má»i ngÆ°á»i Äá»u có má»t...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording