SannhacHelp

Cấp độ: Chaien
Tên : sannhac
Giới tính : Nữ
Tuổi : 11
Địa chỉ : VCCorp
  

Chi tiết

Điểm số
270
Lượt xem
5

Sao của tôi | Fan của tôi

Thần tượng của SannhacHelp

Score: 1060
Recording: 53
Score: 160
Recording: 8
Score: 531505
Recording: 1
Score: 0
Recording: 0
Score: 105
Recording: 4
Score: 6315
Recording: 65
Score: 58300
Recording: 9
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording