Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn

XuanMaiconcobebe

Không có bản thu ưa thích nào cả!
  :   
Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording