Sổ tay âm nhạc

Bài số 1 - 5 trong 3 bài viết
Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...)

Vui lòng Äá»c bài hÆ°á»ng dẫn tại Äây:

http://sannhac.com/b202095376/sannhac/Huong-dan-khac-phuc-loi-thu-am-nghe-lai-khong-thanh-cong-tren-Chrome-khong-nghe-lai-va-luu-duoc-nhay-ban-thu.htm

Thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013 - 09:36am Sửa | Xoá | Xem chi tiết | 0 bình luận

Khắc phục lỗi thu âm không thành công, bản thu quá ngắn (không nghe lại được)

Trong thá»i gian vừa qua Sàn Nhạc ghi nhận 1 sá» trÆ°á»ng hợp các sàn viên thu âm bá» lá»i không nghe lại Äược (khi nghe lại chá» chay vèo 1 giây là hết bài). BQT xin thông báo vá»i các sàn viên Äây không phải là lá»i há» thá»ng trên sàn nhạc, lý do xảy ra lá»i do sá»­ dụng trình duyá»t Chrome phiên bản má»i bá» gặp.

Tuy nhiên Äây không phải là vấn Äá» khó khắc phục, Chrome phiên bản má»i yêu cầu cao hÆ¡n vá» bảo mật thiết bá» trên máy tính của các bạn, nên Äá» có thá» hát và thu âm thành công các bạn cần làm theo các bÆ°á»c sau:

TrÆ°á»ng hợp 1

Truy cập : http://sannhac.com/s2749/Pretty-boy-M2M-beat-karaoke.htm Äá» thá»±c hiá»n thu âm bài hát Pretty Boy xuất hiá»n thông báo sau á» phía trên cùng:

 

 

Các bạn cần bấm allow Äá» cho phép Sàn Nhạc sá»­ dụng micro trên máy tính (Äây là Äiá»u rất quan trá»ng), sau bÆ°á»c này, lần sau khi truy cập vào sàn bạn sẽ không còn xuất hiá»n thông báo này và có thá» thu âm thành công. Sau khi bấm allow các bạn refresh lại trang và thá»±c hiá»n thu âm bình thÆ°á»ng.

TrÆ°á»ng hợp 2

Truy cập : http://sannhac.com/s2749/Pretty-boy-M2M-beat-karaoke.htm Äá» thá»±c hiá»n thu âm bài hát Pretty Boy nhÆ°ng không xuất hiá»n thông báo á» phía trên cùng nhÆ° trÆ°á»ng hợp 1. Lý do không xuất hiá»n là do bạn Äã 1 lần bấm Deny khi thông báo này hiá»n ra (nên Sàn Nhạc không thá» sá»­ dụng micro phone trên máy bạn), bạn cần làm các bÆ°á»c sau:

Bấm vào biá»u tượng ngoài cùng bên phải phía trên nhÆ° trong hình, sau Äó bấm Settings

 

 

Cá»­a sá» hiá»n lên bạn kéo xuá»ng dÆ°á»i cùng và chá»n Show advanced settings nhÆ° trong hình:

 

Cá»­a sá» má»i hiá»n lên chá»n Content settings nhÆ° trong hình:

 

 

Cá»­a sá» má»i hiá»n lên kéo xuá»ng gần dÆ°á»i cùng chá»n manage exceptions trong mục media nhÆ° trong hình:

 

 

Cá»­a sá» má»i hiá»n lên bạn bấm dấu X Äá» xóa Sàn Nhạc trong danh sách không cấp quyá»n truy cập micro phone, sau Äó bấm done  nhÆ° trong hình:

 

 

Sau khi xong các bÆ°á»c trên các bạn sẽ quay vá» trÆ°á»ng hợp 1, làm theo hÆ°á»ng dẫn trÆ°á»ng hợp 1 các bạn sẽ thu âm thành công. LÆ°u ý khi cá»­a sá» sau:

 

 

Bấm allow và close bạn nhé.

Chúc các bạn gặp lá»i thu âm sau khi làm xong hÆ°á»ng dẫn trên sẽ thành công. Má»i ý kiến Äóng góp, yêu cầu há» trợ các bạn có thá» ghé thÄm http://sannhac.com/SannhacHelp.htm và gá»­i mesage ngay trên tÆ°á»ng, qua tin nhắn, hoặc các bạn có thá» chat trá»±c tiếp vá»i há» trợ kỹ thuật qua yahoo sannhachelp, SDT: 0962 805 830. Thân

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2013 - 09:37pm Sửa | Xoá | Xem chi tiết | 7 bình luận

Những việc KHÔNG NÊN làm trên Sàn nhạc

"Ảo còn hay hÆ¡n Thật" là slogan của Sàn Nhạc, làm Äược viá»c này hay không phụ thuá»c vào team Sàn Nhạc có ná» lá»±c Äủ Äá» phát triá»n các chức nÄng má»i phục vụ ngÆ°á»i yêu âm nhạc hay không, có Äảm bảo Äược tính á»n Äá»nh và tá»c Äá» cho há» thá»ng hay không. NhÆ°ng nó phụ thuá»c chủ yếu vào các các Sàn viên. ÄỠảo có thá» hay hÆ¡n thật, mong các bạn tránh không Äá» những thứ xấu xa của cuá»c sá»ng thật có cÆ¡ há»i Äược lên Sàn, mà hãy mang những gì tÆ°Æ¡i Äẹp của cuá»c sá»ng Äược lên Sàn.

Sau Äây là những viá»c chúng ta KHÔNG NÊN làm trên Sàn Nhạc

 • Không post nhạc của ca sỹ, của ngÆ°á»i khác (nếu không Äược phép) lên Sàn.
 • Nếu post nhạc của ngÆ°á»i khác thì nên tìm kiếm sá»± Äá»ng ý của ngÆ°á»i Äó, và giải thích rõ ràng bằng comment, notes Äá» ngÆ°á»i nghe Äược biết
 • Cấm tuyá»t Äá»i lÄng mạ, nói xấu, chá»­i bá»i Sàn viên khác trên bài hát và box lÆ°u bút của há».
 • Không chê bai ngÆ°á»i khác. Má»i Äóng góp Äá»u Äược tôn trá»ng, nhÆ°ng quan trá»ng là làm sao Äá» Äóng góp thật sá»± tích cá»±c, thiá»n ý và tôn trá»ng ngÆ°á»i hát.
 • Tránh spam bài hát bừa bãi bằng cách sá»­ dụng chức nÄng chia sẻ âm nhạc. Viá»c giá»i thiá»u bài hát của mình cho bạn bè là viá»c rất Äược ủng há», tuy vậy các bạn cÅ©ng nên lÆ°u ý cảm giác của ngÆ°á»i nhận khi buá»c phải nhận các thông tin mà há» không thích.
 • Không dùng các nick ảo, các biá»n pháp Äá» tÄng Äiá»m giả tạo.
 • Không dùng các nick ảo Äá» bá» phiếu trong các cuá»c thi.

Tùy vào mức Äá» của các hành Äá»ng sai phạm, cÅ©ng nhÆ° ý kiến của công luận Sàn viên tại thá»i Äiá»m xảy ra các sai phạm mà Sàn nhạc có thá» ÄÆ°a ra các biá»n pháp xá»­ lý nhÆ° sau

 • Cảnh cáo, nhắc nhá»
 • Reset toàn bá» Äiá»m vá» zero, xóa toàn bá» bài hát, fan/sao list, note, lÆ°u bút
 • Tạm khóa account, khóa account vÄ©nh viá»n, hoặc xóa account khá»i há» thá»ng
 • Sá»­a blast, thông báo công khai trên blog và tá»i toàn bá» Sàn viên
 • Và các biá»n pháp khác...

Ý kiến Äóng góp tiếp nhận bằng comment trong bày viết này

----------------

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2013 - 09:44pm Sửa | Xoá | Xem chi tiết | 2 bình luận
Bài số 1 - 3 trong 3 bài viết
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording