Thông báo từ ngày 20/08/2018 Sàn Nhạc sẽ tạm ngừng hoạt động và không chính xác thời gian hoạt động trở lại, đồng thời dừng cung cấp các tính năng cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và sử dụng Sàn Nhạc trong thời gian qua.

Thông báo

Bản thu không tồn tại hoặc đã bị xóa.
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording