letuyen1104

  • Tên : Invisible
  • Nữ, 28 tuổi
  • Phone : ~YH: letuyen_nhoanh~
  • Địa chỉ : Change my mind
Cấp độ: Chaien
Điểm số
20
Tải khoản
0.00
Lượt xem
63

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

 Khóc??? Thật lá» bá»ch, mày thật là 1 Äứa vô dụng. Sao phải khóc? Chuyá»n này Äáng Äá» khóc sao? Sao giá» tao thấy mày thật là Äá» bá» Äi, Äá»ng 1 chút là khóc,...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording