leohart

  • Tên : Lion Heart
  • Nam, 41 tuổi
  • Phone : Bingo
  • Địa chỉ : Jazzmate's
Cấp độ: Mic Vàng
Điểm số
10515
Tải khoản
0.00
Lượt xem
1345

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

Lưu bút

BlueRose_90 gửi lúc 2015-02-28 12:08:34

Chuc Mung Nam Mo! 2015

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Mai (20/03) là sinh nhật của abrimars(29)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording