langtu_votinhkr

  • Tên : ¯█¯ín█•█ OŋLiŋe
  • Nam, 8 tuổi
  • Địa chỉ : mot thoi di vang
Cấp độ: Mic Vàng
Điểm số
11500
Tải khoản
0.00
Lượt xem
921

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

khi gặp em anh Äã yêu em Äậm sâu, yêu Äắm say Æ°á»c mong bên em trá»n Äá»i chuyá»n tình Äôi ta dù cho sóng gió dù cho bảo tá» vô tình hay Äắng cay không làm anh Äá»i thay. ai ngá» Äâu ta chá» yêu trong lặng lẻ bao Äắng cay xót xa theo anh từng ngày, vì á» bên em ngÆ°á»i ta Äến trÆ°á»c Äã ngÄn cách...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording