langquanhoquetui

  • Tên : Lê Hà Quyền
  • Nam, 53 tuổi
  • Địa chỉ : hà Nội
Cấp độ: Mic Vàng
Điểm số
29050
Tải khoản
0.00
Lượt xem
2778

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

1.Lý giao duyên Nam:TrÄm i khúc á» sông Äá» dá»n vá» má»t Æ¡ bến i, anh chẳng á» yêu nàng, anh chẳng á» yêu nàng, anh Äến mà chi Æ¡ Äây, hỡi nàng nàng Æ¡i, hỡi nàng nàng Æ¡i, anh chẳng á» yêu nàng, anh Äến mà chi á» Äây. Nữ:
ấy í vá»i Äây í i không dây mà buá»c, em vá»i anh...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording