lananh_girl2691

  • Tên : LanAnh
  • Nữ, 27 tuổi
Cấp độ: Chaien
Điểm số
0
Tải khoản
0
Lượt xem
77

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

MÆ°a Äến là khi Nắng Äã tắt... Má»t ngÆ°á»i ra Äi Äá» má»t ngÆ°á»i xuất hiá»n. Nắng há»n nhiên, vui tÆ°Æ¡i... còn MÆ°a tuy lạnh lùng mà yêu Äuá»i... Nắng yêu MÆ°a, nhÆ°ng không cách nào Äến Äược. Làm sao có MÆ°a khi trá»i còn Nắng??? Äôi khi ngÆ°á»i ta vẫn thấy mÆ°a nắng, nhÆ°ng mÆ°a nắng ấy...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording