koolboybaby_9X

  • Tên : ___Xóa______Hết_______
  • Nam, 5 tuổi
  • Phone : 131313131313
  • Địa chỉ : .Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.
Cấp độ: Chaien
Điểm số
865
Tải khoản
0.00
Lượt xem
875

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Chẳng thá» nào bay Äến Äược vá»i nhau Cho dù mình yêu nhau Äến mấy  á» xa anh lúc nào em cÅ©ng thấy  Trong lòng mình má»t khoảng trá»ng mênh mang   Hà Ná»i mùa này Äông cÅ©ng sắp sang  Má»t mình em bÆ¡ vÆ¡ nÆ¡i phá» vắng  Má»t mình em vá»i ná»i buá»n thầm lặng  Gi&oacut
e; thá»i rất...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording