i_need_my_love_76

  • Tên : NND_sezen
  • Nam, 25 tuổi
  • Phone : wait....
  • Địa chỉ : ^^...^^
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
3470
Tải khoản
0.00
Lượt xem
666

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 ....Nothing at all :D  she said that  i loved you more than i could say....but....a litter time....she said : i didn't love ya ! bye ya....take care...damn... when was you boyfriend?.....Not yet !.....go away....No way.....!:D               the end!

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording