hkelkbol_love_ngoc

  • Tên : hkelkbol & ngoc
  • Nam, 41 tuổi
  • Phone : yeu ngoc
  • Địa chỉ : đừng nghi ngờ tình yêu của anh
Cấp độ: Chaien
Điểm số
430
Tải khoản
0
Lượt xem
104

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 CÆ¡ thá» anh Äang Äau. NhÆ°ng tim anh thì Äau hÆ¡n nhiá»u. Em không có mặt lúc anh ra Äi, lần Äầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sá»± thấy cô ÄÆ¡n và sợ hãi. Anh cần em nhiá»u lắm...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording