Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn

Đặt câu hỏi & trả lời

Đặt câu hỏi

* Nội dung câu hỏi phải viết bằng Tiếng Việt có dấu.

Hướng dẫn

Đây là trang hướng dẫn và hỗ trợ của Sàn Nhạc !
Hãy đặt câu hỏi nếu bạn có thắc mắc

Tất cả các Sàn viên đều có thể trả lời
Sàn Nhạc khuyến khích các bạn hỗ trợ lẫn nhau

Thân mến : BQT Sàn Nhạc

câu hỏi của tôi