halong1958

  • Tên : Bùi Hữu Cư
  • Nam, 60 tuổi
  • Phone : 84.437733799
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
3830
Tải khoản
0.00
Lượt xem
937

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

Bút ký & minh há»a: Bùi HÅ©u CÆ° (hình ảnh trong bài chá» có tính minh há»a) Lá»i giá»i thiá»u: Tôi nhá» có má»t nhà vÄn Äã Äá»nh nghÄ©a vá» cuá»c Äá»i nhÆ° sau: "Cuá»c Äá»i là những giây Äá»ng há» cá»ng lại,má»i giây Äá»ng há» trôi Äi là má»t mảnh Äá»i tan vỡ và vÄ©nh viá»n không bao giá» trá»...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Hôm nay là sinh nhật của Daonang(42)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording