halong1958

  • Tên : Bùi Hữu Cư
  • Nam, 59 tuổi
  • Phone : 84.437733799
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
3650
Tải khoản
0.00
Lượt xem
934

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Sổ tay âm nhạc & Events

Bút ký & minh há»a: Bùi HÅ©u CÆ° (hình ảnh trong bài chá» có tính minh há»a) Lá»i giá»i thiá»u: Tôi nhá» có má»t nhà vÄn Äã Äá»nh nghÄ©a vá» cuá»c Äá»i nhÆ° sau: "Cuá»c Äá»i là những giây Äá»ng há» cá»ng lại,má»i giây Äá»ng há» trôi Äi là má»t mảnh Äá»i tan vỡ và vÄ©nh viá»n không bao giá» trá»...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Mai (25/04) là sinh nhật của thuydung488(29), haiau2504(35)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording