fxa2010

  • Tên : Ảnh ở dưới hổng biết ai luôn ;))
  • Nam, 8 tuổi
  • Phone : XXX
  • Địa chỉ : Chạy ra ngó cửa nhà phát
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
2315
Tải khoản
0.00
Lượt xem
704

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

  Tụt huyết áp là 1 cảm giác thật thú vá» nó giá»ng nhÆ° mình Äã chết những bá» não thì vẫn còn hoạt Äá»ng. Hôm nay mình lại tụt huyết áp ;)) Tá»i hôm qua...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording