dungchinh956

  • Tên : Đòan-thị-Chỉnh
  • Nữ, 62 tuổi
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
3100
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Lưu bút

giotsuong_2012 gửi lúc 2016-12-22 00:05:42

https://www.youtube.com/watch?v=Zw6uy9jwzV8

giotsuong_2012 gửi lúc 2016-12-22 00:04:35

https://www.youtube.com/watch?v=Zw6uy9jwzV8

quangcanh62 gửi lúc 2015-08-16 10:51:13

vạn sự may mắn và hạnh phúc.More Sun Sets Comments

cuibapvang9999 gửi lúc 2015-07-30 15:29:32

luuthi gửi lúc 2015-03-21 21:15:54

Thăm anh nhà bên này...

cuibapvang9999 gửi lúc 2015-03-08 22:07:50
cuibapvang9999 gửi lúc 2015-02-19 23:01:54

cuibapvang9999 gửi lúc 2015-02-03 22:51:36

cuibapvang9999 gửi lúc 2014-12-30 22:38:12

cuibapvang9999 gửi lúc 2014-12-29 19:51:46


cuibapvang9999 gửi lúc 2014-12-25 01:34:27

cuibapvang9999 gửi lúc 2014-12-04 22:06:23

luuthi gửi lúc 2014-12-04 07:00:36

Em thăm anh

cuibapvang9999 gửi lúc 2014-11-26 22:24:22

cuibapvang9999 gửi lúc 2014-11-25 22:43:55

Blog.Uhm.vN

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording