Cuộc thi như một sân chơi để tất cả các Sàn viên cùng nhau cất vang tiếng hát thể hiện tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ca ngợi ý chí hào hùng của quân và dân ta trong dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording