VIBers hãy tham gia cuộc thi ngay hôm nay và chia sẻ nỗ lực mang tài khoản thanh toán VIB với nhiều ưu đãi vượt trội tới khách hàng

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording