Bạn là người trẻ, yêu ca hát, có thể hát nhạc quốc tế? Vậy hãy đăng ký tham gia cuộc thi "I sing" ngay hôm nay để chia sẻ tình yêu âm nhạc quốc tế với Sàn Nhạc và khán giả truyền hình!

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording