Chàng trai nào hội tụ đầy đủ những yếu tố tài năng và bản lĩnh để trở thành người thứ 5 sở hữu danh hiệu Mister Sàn Nhạc?

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording