Không phải là một cuộc thi nhan sắc, cũng không phải một cuộc thi âm nhạc, chúng tôi gọi Miss Sàn Nhạc là cuộc thi trao chìa khoá của những giấc mơ cho các cô gái trẻ

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording